Ved sygdom

Ved sygdom

Bliver du syg under festivalen skal du ringe til vagttelefonen og tale med lederen. (tømmermænd er ikke en sygdom)

Er du så syg at du ikke kan deltage på resten af festivalen skal du have en lægeerklæring hos samaritterne på festivalen. Og dit armbånd SKAL afleveres før du tager hjem.

Møder du ikke op og ikke har lavet en aftale med lederen, vil du blive indberettet til Roskilde festival og du vil modtage en afgift på 3.500 kr. samt klippet dit armbånd. Desuden kan RF sortliste dig som frivillig i op til 3 år.